Zgłoś kandydata

Zachęcamy do zgłoszenia propozycji kandydatów do Nagrody
przez osoby i firmy spoza grona Instytucji Nominujących

Najciekawsze zgłoszenia po uzyskaniu akceptacji Biura Nagrody zostaną przedstawione Kapitule Nagrody.

Osoba zgłaszająca

Kandydat do nagrody

Przeglądaj+